Taxaties

Voor een officieel en overal erkend taxatierapport rekenen wij het aantrekkelijke vaste tarief van € 275,- euro. De tarieven zijn inclusief kadastrale kosten, en exclusief 21% B.T.W. Het kan zijn dat uw bank vraagt om extra informatie. Eventuele bijkomende kosten voor onderzoek naar bodemverontreiniging, bestemmingsplannen e.d. worden doorberekend. Als dit van toepassing is wordt u hier uiteraard vooraf over geïnformeerd. 

Een taxatierapport kan verschillende doelstelling hebben zoals:
  • financiering / aanvragen van een hypotheek,
  • aan- of verkoopbeslissing,
  • het bepalen van de huurwaarde,
  • waardevaststelling i.v.m. een echtscheiding,
  • successie,
  • bezwaar- of beroepschrift t.b.v. de WOZ waarde,
  • fiscale doeleinden, als minnelijke waarderingen.


De taxateurs hanteren bij taxaties het officiële model taxatierapport dat door alle geldverstrekkende instellingen en de Nationale Hypotheekgarantie wordt erkend. De taxateurs zijn ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert, een branchebreed platform dat zich bezig houdt met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs in onroerende zaken.

Het taxatierapport wordt dus in geval van taxatie ten behoeve van een financiering door alle geldverstrekkende instellingen geaccepteerd. Ten behoeve van het verrichten van WOZ contra taxaties zijn er taxateurs welke in het bezit zijn van het WOZ certificaat en als WOZ taxateur geregistreerd in het daartoe bestemde register.

Ons werkgebied beslaat het Groene Hart en een deel van de Randstad. Na invulling van het online formulier wordt er binnen 24 uur contact opgenomen voor een afspraak